1
2

Referencje

 

W branży ubezpieczeniowej pracuję od 1998 roku przez 11 lat w międzynarodowej firmie brokerskiej (ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu), a następnie jako Regionalny Manager Sprzedaży jednego z większych towarzystw ubezpieczeniowych. Egzamin na brokera ubezpieczeniowego zdałam dn. 28 września 1999r. przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

W trakcie pracy w firmie brokerskiej zajmowałam się min.: tworzeniem i wprowadzeniem programów integracji spółek grup kapitałowych w aspekcie optymalnego ubezpieczenia; wprowadzaniem międzynarodowych programów ubezpieczeniowych dla polskich podmiotów gospodarczych; analizą obowiązujących ubezpieczeń dla firm właścicielskich; obsługą strategicznych Klientów.

Praca w towarzystwie ubezpieczeniowym dała możliwość spojrzenia na ubezpieczenia od strony podmiotu przejmującego na siebie ryzyko od Klienta.

Uzyskane w ten sposób doświadczenia dały możliwość poznania ubezpieczeń z każdej strony.