1
2

O firmie

 

Firma rozpoczęła działalność w 2013r. Prowadzi swoją działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie Zezwolenia Nr 1919/13 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (druk do wglądu lub umieszczony na stronie).

Firma stawia sobie za cel:

  • odpowiednio zabezpieczyć majątek i dobra klienta;
  • obniżyć koszty działalności związane z ubezpieczeniem;
  • zmniejszyć ryzyko związane z posiadanym mieniem i prowadzeniem działalności klenta;